Wave log: SURF 100

SURF 100: ALLA DAGAR RÄKNAS

SURF 100-LOGGEN är ett roligt och helt skärmfritt sätt att följa din surfutveckling. Sätt upp den på väggen och betygsätt dina sessions från 1 till 5 stjärnor. Se hur kurvorna växer fram allt eftersom du fyller i detaljerna om vågorna, spotet, brädan, fenorna och andra (o)viktiga fakta om dina surfdagar.

Anta utmaningen och försök ta dig hela vägen till 100 surf-sessions på ett år!

SURF 100-LOGGEN är tryckt i Varberg på arkivbeständigt 180g papper.

***

SURF100: REMEMBER YOUR WAVES

The SURF 100 WAVE LOG is a fun, easy and completely analog way to keep track of your progression as a surfer. Stick this on your wall and rate your session on a scale from 1 to 5 stars. Watch the charts grow as you fill in the details about the waves, spots, boards, fins and everything else worthy of remembering about your surf-days.

Accept the challenge and try to make it all the way to 100 sessions in one year!

SURF 100 WAVE LOG is printed on heavy-duty 180g paper.

Köp
  • 100,00 kr